კვლევები

ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული ქცევა თელავის ახალგაზრდებში 2016

ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული ქცევა ოზურგეთის ახალგაზრდებში _2017

აივ ინფიცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების პოპულაციის ზომის შეფასება საქართველოში

აივ ტესტირების ბარიერები ინმ-ებში

აივშიდსი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ოპერაციიული კვლევის ანგარიში

პრევენციული ინტერვენციების ფინანსური რესურესების კვლევა

სტიგმა და დისკრიმინაცია

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ახალგაზრდებში

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ინმ-ებში 2012

ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ქცევის საკითხების კვლევა