პუბლიკაციები

ადვოკატირების სტრატეგია ახალგაზრდებში აივ ტესტირებისთვის

აივ ასოცირებული სტიგმა კონცეფცია

აივ პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

აივ პრევენციის მონიტორინგის სახელმძღვანელო

აივ ტესტირების პოლიტიკა პენიტენციურ სისტემაში

ვისწავლოთ ნარკოტიკების გარემოცვაში ცხოვრება

თვალი გავუსწოროთ რეალობას_ტომი 1

თვალი გავუსწოროთ რეალობას_ტომი 2

ნარკოპოლიტიკის გზამკვლევი

ორმაგი სტიგმა ორმაგი გამოწვევა

პრევენციული ინტერვენციის სახელმძღვანელო

როგორ გავაშუქოთ ნარკომანიისა და შიდსის პრობლემები

სასწავლო კურსი მშობლებისთვის ნაწილი 1

საქართველოს ანტინარკოტიკული სტრატეგია_კონცეფციური დოკუმენტის პროექტი

სახელმძღვანელო მედიისთვის

ქცევის შეცვლის კომუნიკაციის სახელმძღვანელო

ქცევის შეცვლის კომუნიკაციის სტრატეგია

ცხოვრების ჯანსაღი წესის სახელმძღვანელო