პუბლიკაციები

ჯანსაღი ცხოვრების წესი-გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის

ადვოკატირების სტრატეგია ახალგაზრდებში აივ ტესტირებისთვის

აივ ასოცირებული სტიგმა კონცეფცია

აივ პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

აივ პრევენციის მონიტორინგის სახელმძღვანელო

აივ ტესტირების პოლიტიკა პენიტენციურ სისტემაში

ვისწავლოთ ნარკოტიკების გარემოცვაში ცხოვრება

თვალი გავუსწოროთ რეალობას_ტომი 1

თვალი გავუსწოროთ რეალობას_ტომი 2

ნარკოპოლიტიკის გზამკვლევი

ორმაგი სტიგმა ორმაგი გამოწვევა

პრევენციული ინტერვენციის სახელმძღვანელო

როგორ გავაშუქოთ ნარკომანიისა და შიდსის პრობლემები

სასწავლო კურსი მშობლებისთვის ნაწილი 1

საქართველოს ანტინარკოტიკული სტრატეგია_კონცეფციური დოკუმენტის პროექტი

სახელმძღვანელო მედიისთვის

ქცევის შეცვლის კომუნიკაციის სახელმძღვანელო

ქცევის შეცვლის კომუნიკაციის სტრატეგია

ცხოვრების ჯანსაღი წესის სახელმძღვანელო